16/03/18  Tin của trường  200
Các GVCN triển khai đến HS-PHHS danh mục SGK và đề nghị đăng ký mua sách.
 25/04/16  Tin của trường  367
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Minh Hoàng.